VDO Panel : Termini u Kundizzjonijiet

Aġġornat l-aħħar: 2022-12-07

1. Introduzzjoni

Merħba għall Everest Cast (“Kumpanija”, “aħna”, “tagħna”, “aħna”)!

Dawn it-Termini ta’ Servizz (“Termini”, “Termini ta’ Servizz”) jirregolaw l-użu tiegħek tal-websajt tagħna li tinsab fuq https://everestcast.com (flimkien jew individwalment “Servizz”) operat minn Everest Cast.

Il-Politika ta’ Privatezza tagħna tirregola wkoll l-użu tiegħek tas-Servizz tagħna u tispjega kif aħna niġbru, nissalvagwardjaw u niżvelaw informazzjoni li tirriżulta mill-użu tiegħek tal-paġni web tagħna.

Il-ftehim tiegħek magħna jinkludi dawn it-Termini u l-Politika ta’ Privatezza tagħna (“Ftehim”). Inti tirrikonoxxi li qrajt u fhimt il-Ftehim, u taqbel li tkun marbut bihom.

Jekk ma taqbilx ma' (jew ma tistax tikkonforma ma') Ftehim, allura tista' ma tużax is-Servizz, imma jekk jogħġbok għarrafna billi tibgħat email fuq [protett bl-email] allura nistgħu nippruvaw insibu soluzzjoni. Dawn it-Termini japplikaw għall-viżitaturi kollha, l-utenti, u oħrajn li jixtiequ jaċċessaw jew jużaw is-Servizz.

2 Komunikazzjonijiet

Billi tuża s-Servizz tagħna, inti taqbel li tabbona għal newsletters, marketing jew materjali promozzjonali, u informazzjoni oħra li nistgħu nibagħtu. Madankollu, tista' tagħżel li ma tirċievi xi waħda minn dawn il-komunikazzjonijiet minna jew kollha billi ssegwi l-link unsubscribe jew billi tibgħat email fuq [protett bl-email].

3. Xiri

Jekk tixtieq tixtri xi prodott jew servizz magħmul disponibbli permezz tas-Servizz (“Xiri”), tista’ tintalab tipprovdi ċerta informazzjoni rilevanti għax-Xiri tiegħek inkluż iżda mhux limitat għal, in-numru tal-karta ta’ kreditu jew debitu tiegħek, id-data ta’ skadenza tal-karta tiegħek , l-indirizz tal-kontijiet tiegħek, u l-informazzjoni tat-tbaħħir tiegħek.

Inti tirrappreżenta u tiggarantixxi li: (i) għandek id-dritt legali li tuża kwalunkwe kard(i) jew metodu(i) ta' ħlas ieħor b'rabta ma' kwalunkwe Xiri; u li (ii) l-informazzjoni li tipprovdilna hija vera, korretta u kompleta.

Nistgħu nimpjegaw l-użu ta' servizzi ta' partijiet terzi għall-iskop li niffaċilitaw il-ħlas u t-tlestija tax-Xiri. Billi tissottometti l-informazzjoni tiegħek, inti tagħtina d-dritt li nipprovdu l-informazzjoni lil dawn il-partijiet terzi soġġetti għall-Politika ta’ Privatezza tagħna.

Aħna nirriżervaw id-dritt li nirrifjutaw jew nikkanċellaw l-ordni tiegħek fi kwalunkwe ħin għal raġunijiet li jinkludu iżda mhux limitati għal: disponibbiltà tal-prodott jew servizz, żbalji fid-deskrizzjoni jew fil-prezz tal-prodott jew servizz, żball fl-ordni tiegħek jew raġunijiet oħra.

Aħna nirriżervaw id-dritt li nirrifjutaw jew li tikkanċella l-ordni tiegħek jekk ikun hemm suspett ta 'frodi jew tranżazzjoni mhux awtorizzata jew illegali.

4. Konkorsi, Sweepstakes u Promozzjonijiet

Kwalunkwe kompetizzjoni, sweepstakes jew promozzjoni oħra (kollettivament, "Promozzjonijiet") li jsiru disponibbli permezz tas-Servizz jistgħu jiġu rregolati minn regoli li huma separati minn dawn it-Termini tas-Servizz. Jekk tipparteċipa fi kwalunkwe Promozzjonijiet, jekk jogħġbok irrevedi r-regoli applikabbli kif ukoll il-Politika ta' Privatezza tagħna. Jekk ir-regoli għal Promozzjoni jkunu f'kunflitt ma' dawn it-Termini tas-Servizz, ir-regoli tal-Promozzjoni japplikaw.

5. Abbonamenti

Xi partijiet tas-Servizz huma fatturati fuq bażi ta' abbonament ("Abbonament(i)"). Tiġi fatturat bil-quddiem fuq bażi rikorrenti u perjodika ("Billing Cycle"). Iċ-ċikli tal-kontijiet se jiġu stabbiliti skont it-tip ta’ pjan ta’ abbonament li tagħżel meta tixtri Abbonament.

Fl-aħħar ta’ kull Ċiklu ta’ Billing, l-Abbonament tiegħek se jġedded awtomatikament taħt l-istess kundizzjonijiet eżatti sakemm ma tikkanċellahx jew Everest Cast tikkanċellaha. Tista' tikkanċella t-tiġdid tal-Abbonament tiegħek jew permezz tal-paġna tal-ġestjoni tal-kont online tiegħek jew billi tikkuntattja lill- [protett bl-email] tim ta 'appoġġ għall-konsumatur.

Metodu ta' ħlas validu huwa meħtieġ biex jiġi pproċessat il-ħlas għall-abbonament tiegħek. Għandek tipprovdi Everest Cast b'informazzjoni preċiża u kompleta tal-kontijiet li tista' tinkludi iżda mhux limitata għal isem sħiħ, indirizz, stat, kodiċi postali jew zip, numru tat-telefon, u informazzjoni valida dwar il-metodu tal-ħlas. Billi tissottometti tali informazzjoni dwar il-ħlas, awtomatikament tawtorizza Everest Cast biex titlob il-miżati kollha ta' Abbonament imġarrba permezz tal-kont tiegħek għal kwalunkwe strument ta' ħlas bħal dan.

Jekk il-kontijiet awtomatiċi jonqsu milli jseħħu għal xi raġuni, Everest Cast jirriserva d-dritt li ttemm l-aċċess tiegħek għas-Servizz b'effett immedjat.

6. Trial b'xejn

Everest Cast jista', fid-diskrezzjoni unika tiegħu, joffri Abbonament bi prova b'xejn għal perjodu ta' żmien limitat ("Prova Ħieles").

Tista' tkun mitlub li ddaħħal l-informazzjoni tal-kontijiet tiegħek sabiex tirreġistra għal Prova Ħieles.

Jekk iddaħħal l-informazzjoni tal-kontijiet tiegħek meta tiffirma għal Prova Ħieles, ma tiġix iċċarġjat minn Everest Cast sakemm il-Prova Ħieles tkun skadiet. Fl-aħħar jum tal-perjodu ta’ Prova Ħieles, sakemm ma kkanċellajtx l-Abbonament tiegħek, inti tiġi ċċarġjat awtomatikament it-tariffi tal-Abbonament applikabbli għat-tip ta’ Abbonament li għażilt.

Fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż, Everest Cast jirriżerva d-dritt li (i) jimmodifika Termini ta 'Servizz ta' offerta ta 'Prova Ħieles, jew (ii) tikkanċella tali offerta ta' Prova Ħieles.

7. Bidliet fil-Miżati

Everest Cast, fid-diskrezzjoni unika tagħha u fi kwalunkwe ħin, tista' timmodifika l-miżati ta' Abbonament għall-Abbonamenti. Kwalunkwe bidla fit-tariffa ta' Abbonament issir effettiva fi tmiem iċ-Ċiklu ta' Billing li dak iż-żmien kien attwali.

Everest Cast ser jagħtik avviż minn qabel raġonevoli ta’ kwalunkwe bidla fit-tariffi tal-Abbonament biex jagħtik l-opportunità li ttemm l-Abbonament tiegħek qabel ma din il-bidla ssir effettiva.

L-użu kontinwu tiegħek tas-Servizz wara li l-bidla fit-tariffa tal-Abbonament tidħol fis-seħħ jikkostitwixxi l-qbil tiegħek li tħallas l-ammont modifikat tal-miżata tal-Abbonament.

8. Garanzija ta 'Flus lura ta' 30 Jum

Is-sodisfazzjon tiegħek huwa l-ogħla prijorità tagħna u aħna kunfidenti li tkun kuntent bis-servizzi tagħna. Xorta waħda, jekk tipprovana u tiddeċiedi li l-kont tiegħek ma jissodisfax biżżejjed il-bżonnijiet tiegħek, tista’ tikkanċella fi żmien 30 jum għal rifużjoni kif ġej.

Jekk tikkanċella fi żmien 30 jum tirċievi rifużjoni sħiħa fuq iċ-ċavetta tal-liċenzja mixtrija tiegħek biss. Il-garanzija ta 'flus lura ma tapplikax għall-biċċa l-kbira tal-prodotti add-on, bħal dominji, Stream Hosting, Server Dedikat, ċertifikati SSL, u VPS, minħabba n-natura unika tal-ispejjeż tagħhom.

Everest Cast ma joffri ebda rifużjonijiet għal kanċellazzjonijiet li jseħħu wara 30 jum.

9. Prodotti u Servizzi mhux rimborsabbli:

Aħna mhux se noffru xi flus lura jew rifużjoni għall-Prodotti u Servizzi mhux rimborsabbli mixtrija. Prodotti u Servizzi mhux rimborsabbli huma kif ġej:

√ Reġistrazzjoni tad-Dominju u Tiġdid tar-Reġistrazzjoni tad-Dominju.
√ Ċertifikati SSL privati
√ Servers Privati ​​Virtwali (VPS) u prodotti assoċjati.
√ Server Dedikat u prodotti assoċjati.
√ Video jew Awdjo Streaming Hosting
√ Disinn u Żvilupp tas-Softwer
√ Disinn u Żvilupp ta 'Applikazzjoni Mobbli

10. ELIĠIBBILTÀ TAR-RIfużjoni:

Kontijiet għall-ewwel darba biss huma eliġibbli għal rifużjoni. Pereżempju, jekk kellek kont magħna qabel, ikkanċellajt u ffirmajt mill-ġdid, jew jekk ftaħt it-tieni kont magħna, ma tkunx eliġibbli għal rifużjoni.

11. Kontenut

Is-Servizz tagħna jippermettilek li tibgħat, tgħaqqad, taħżen, taqsam u tagħmel disponibbli b'xi mod ieħor ċerta informazzjoni, test, grafika, vidjows, jew materjal ieħor ("Kontenut"). Int responsabbli għall-Kontenut li tippubblika fuq jew permezz tas-Servizz, inklużi l-legalità, l-affidabbiltà u l-adegwatezza tiegħu.

Billi tpoġġi Kontenut fuq jew permezz tas-Servizz, Inti tirrappreżenta u tiggarantixxi li: (i) Il-Kontenut huwa tiegħek (int stess) u/jew għandek id-dritt li tużah u d-dritt li tagħtina d-drittijiet u l-liċenzja kif ipprovdut f’dawn it-Termini , u (ii) li l-istazzjonar tal-Kontenut tiegħek fuq jew permezz tas-Servizz ma jiksirx id-drittijiet tal-privatezza, id-drittijiet tal-pubbliċità, id-drittijiet tal-awtur, id-drittijiet tal-kuntratt jew kwalunkwe dritt ieħor ta’ kwalunkwe persuna jew entità. Aħna nirriżervaw id-dritt li nitterminaw il-kont ta' kull min jinstab li qed jikser id-drittijiet tal-awtur.

Inti żżomm id-drittijiet kollha tiegħek għal kwalunkwe Kontenut li tissottometti, tpoġġi jew turi fuq jew permezz tas-Servizz u inti responsabbli biex tipproteġi dawk id-drittijiet. Aħna ma nieħdu l-ebda responsabbiltà u ma nassumu l-ebda responsabbiltà għall-Kontenut li inti jew kwalunkwe post ta 'parti terza fuq jew permezz tas-Servizz. Madankollu, billi tippubblika Kontenut bl-użu tas-Servizz inti tagħtina d-dritt u l-liċenzja biex nużaw, nimmodifikaw, inwettqu pubblikament, turi pubblikament, nirriproduċu, u nqassmu tali Kontenut fuq u permezz tas-Servizz. Inti taqbel li din il-liċenzja tinkludi d-dritt għalina li nagħmlu l-Kontenut tiegħek disponibbli għal utenti oħra tas-Servizz, li jistgħu wkoll jużaw il-Kontenut tiegħek soġġett għal dawn it-Termini.

Everest Cast għandu d-dritt iżda mhux l-obbligu li jimmonitorja u jeditja l-Kontenut kollu pprovdut mill-utenti.

Barra minn hekk, il-Kontenut misjub fuq jew permezz ta’ dan is-Servizz huwa proprjetà ta’ Everest Cast jew użat bil-permess. Inti ma tistax tqassam, timmodifika, tittrasmetti, tuża mill-ġdid, tniżżel, terġa 'tipposta, tikkopja, jew tuża l-imsemmi Kontenut, kemm jekk kollu kemm hu jew parzjalment, għal skopijiet kummerċjali jew għal gwadann personali, mingħajr permess espress bil-quddiem minna.

12. Użi Projbiti

Tista' tuża s-Servizz biss għal skopijiet legali u skont it-Termini. Inti taqbel li ma tużax is-Servizz:

0.1. Bi kwalunkwe mod li jikser kwalunkwe liġi jew regolament nazzjonali jew internazzjonali applikabbli.

0.2. Għall-iskop ta’ sfruttament, ħsara, jew tentattiv ta’ sfruttament jew ħsara lill-minuri b’xi mod billi tesponihom għal kontenut mhux xieraq jew mod ieħor.

0.3. Biex tittrasmetti, jew takkwista l-bgħit ta', kwalunkwe materjal ta' reklamar jew promozzjonali, inkluż kwalunkwe "junk mail", "chain letter," "spam," jew kwalunkwe solleċitazzjoni simili oħra.

0.4. Li jippersona jew jipprova jippersona Kumpanija, impjegat tal-Kumpanija, utent ieħor, jew kwalunkwe persuna jew entità oħra.

0.5. B'xi mod li jikser id-drittijiet ta 'ħaddieħor, jew b'xi mod huwa illegali, theddid, frawdolenti, jew ta' ħsara, jew b'konnessjoni ma 'xi skop jew attività illegali, illegali, frawdolenti jew ta' ħsara.

0.6. Li tidħol fi kwalunkwe kondotta oħra li tirrestrinġi jew tinibixxi l-użu jew it-tgawdija ta 'xi ħadd tas-Servizz, jew li, kif determinat minna, tista' tagħmel ħsara jew toffendi lill-Kumpanija jew lill-utenti tas-Servizz jew tesponihom għal responsabbiltà.

0.7 Biex Tippromwovi diskriminazzjoni bbażata fuq razza, sess, reliġjon, nazzjonalità, diżabilità, orjentazzjoni sesswali jew età.

0.8 Biex Ixxandar jew Tqassam kwalunkwe Kontenut Pornografiku.

Barra minn hekk, taqbel li ma:

0.1. Uża s-Servizz b'kull mod li jista' jiskonnettja, jgħabbi żżejjed, jagħmel ħsara jew ifixkel is-Servizz jew jinterferixxi ma' l-użu tas-Servizz minn kwalunkwe parti oħra, inkluża l-abbiltà tagħhom li jidħlu f'attivitajiet f'ħin reali permezz tas-Servizz.

0.2. Uża kwalunkwe robot, brimba, jew apparat awtomatiku ieħor, proċess, jew mezz biex taċċessa s-Servizz għal kwalunkwe skop, inkluż il-monitoraġġ jew l-ikkupjar ta’ kwalunkwe materjal fuq is-Servizz.

0.3. Uża kwalunkwe proċess manwali biex tissorvelja jew tikkopja kwalunkwe materjal fuq is-Servizz jew għal kwalunkwe skop ieħor mhux awtorizzat mingħajr il-kunsens minn qabel bil-miktub tagħna.

0.4. Uża kwalunkwe apparat, softwer, jew rutina li tinterferixxi mat-tħaddim tajjeb tas-Servizz.

0.5. Introduċi kwalunkwe virus, trojan horses, dud, bombi loġiċi, jew materjal ieħor li huwa malizzjuż jew teknoloġikament ta 'ħsara.

0.6. Ipprova jikseb aċċess mhux awtorizzat għal, tinterferixxi, tagħmel ħsara jew tfixkel kwalunkwe parti tas-Servizz, is-server li fuqu huwa maħżun is-Servizz, jew kwalunkwe server, kompjuter, jew database konnessi mas-Servizz.

0.7. Servizz ta' Attakk permezz ta' attakk ta' ċaħda ta' servizz jew attakk ta' ċaħda ta' servizz distribwit.

0.8. Ħu kwalunkwe azzjoni li tista' tagħmel ħsara jew tiffalsifika l-klassifikazzjoni tal-Kumpanija.

0.9. Inkella tipprova tinterferixxi mat-tħaddim tajjeb tas-Servizz.

13 Analytics

Aħna nistgħu nużaw fornituri ta 'servizzi ta' partijiet terzi biex jimmonitorjaw u janalizzaw l-użu tas-Servizz tagħna.

14. Ebda Użu Minn Minuri

Is-servizz huwa maħsub biss għall-aċċess u l-użu minn individwi ta’ mill-inqas tmintax (18) sena. Billi taċċessa jew tuża s-Servizz, tiggarantixxi u tirrappreżenta li għandek mill-inqas tmintax-il (18) sena u bl-awtorità, id-dritt u l-kapaċità kollha li tidħol f'dan il-ftehim u tosserva t-termini u l-kundizzjonijiet kollha tat-Termini. Jekk m'għandekx mill-inqas tmintax (18) sena, int ipprojbit kemm mill-aċċess kif ukoll mill-użu tas-Servizz.

15 Kontijiet

Meta toħloq kont magħna, tiggarantixxi li għandek aktar minn 18-il sena, u li l-informazzjoni li tagħtina hija preċiża, kompluta u attwali f'kull ħin. Informazzjoni mhux preċiża, mhux kompluta jew skaduta tista' tirriżulta fit-terminazzjoni immedjata tal-kont tiegħek fis-Servizz.

Int responsabbli biex iżżomm il-kunfidenzjalità tal-kont u l-password tiegħek, inkluż iżda mhux limitat għar-restrizzjoni tal-aċċess għall-kompjuter u/jew il-kont tiegħek. Inti taqbel li taċċetta r-responsabbiltà għal kull attività jew azzjonijiet li jseħħu taħt il-kont u/jew il-password tiegħek, kemm jekk il-password tiegħek tkun mas-Servizz tagħna jew servizz ta' parti terza. Għandek tinnotifikana immedjatament malli ssir taf bi kwalunkwe ksur tas-sigurtà jew użu mhux awtorizzat tal-kont tiegħek.

Inti ma tistax tuża bħala username l-isem ta 'persuna jew entità oħra jew li ma jkunx legalment disponibbli għall-użu, isem jew trademark li hija soġġetta għal kwalunkwe drittijiet ta' persuna jew entità oħra għajr int, mingħajr awtorizzazzjoni xierqa. Inti ma tistax tuża bħala username xi isem li huwa offensiv, vulgari jew oxxen.

Aħna nirriżervaw id-dritt li nirrifjutaw is-servizz, intemmu kontijiet, inneħħu jew neditjaw il-kontenut, jew nikkanċellaw ordnijiet fid-diskrezzjoni unika tagħna.

16. Proprjetà Intellettwali

Is-servizz u l-kontenut oriġinali tiegħu (eskluż il-Kontenut ipprovdut mill-utenti), il-karatteristiċi u l-funzjonalità huma u se jibqgħu l-proprjetà esklussiva ta’ Everest Cast u l-liċenzjaturi tagħha. Is-servizz huwa protett mill-awtur, trademark, u liġijiet oħra ta 'u pajjiżi barranin. It-trademarks tagħna ma jistgħux jintużaw b'konnessjoni ma 'kwalunkwe prodott jew servizz mingħajr il-kunsens minn qabel bil-miktub ta' Everest Cast.

17. Politika dwar id-Drittijiet tal-Awtur

Nirrispettaw id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ta 'oħrajn. Hija l-politika tagħna li nirrispondu għal kwalunkwe talba li l-Kontenut imqiegħed fuq is-Servizz jikser id-drittijiet tal-awtur jew drittijiet oħra tal-proprjetà intellettwali (“Ksur”) ta’ kwalunkwe persuna jew entità.

Jekk inti sid tad-drittijiet tal-awtur, jew awtorizzat f'isem wieħed, u temmen li x-xogħol bid-drittijiet tal-awtur ġie kkupjat b'mod li jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-awtur, jekk jogħġbok ibgħat it-talba tiegħek permezz tal-email lil [protett bl-email], bil-linja tas-suġġett: “Ksur tad-Drittijiet tal-Kopyright” u inkludi fit-talba tiegħek deskrizzjoni dettaljata tal-allegat Ksur kif iddettaljat hawn taħt, taħt “Avviż DMCA u Proċedura għal Talbiet ta’ Ksur tad-Dritt tad-Drittijiet tal-Awtur”

Tista' tinżamm responsabbli għad-danni (inklużi l-ispejjeż u l-miżati tal-avukati) għal rappreżentazzjoni ħażina jew pretensjonijiet ta' mala fide dwar il-ksur ta' kwalunkwe Kontenut misjub fuq u/jew permezz tas-Servizz fuq id-drittijiet tal-awtur tiegħek.

18. Avviż u Proċedura tad-DMCA għal Talbiet ta' Ksur tad-Drittijiet tal-Awtur

Tista' tissottometti notifika skont l-Att tad-Dritt tal-Millennju Diġitali (DMCA) billi tipprovdi lill-Aġent tad-Drittijiet tal-Awtur tagħna bl-informazzjoni li ġejja bil-miktub (ara 17 USC 512(c)(3) għal aktar dettalji):

0.1. firma elettronika jew fiżika tal-persuna awtorizzata li taġixxi f'isem is-sid tal-interess tad-drittijiet tal-awtur;

0.2. deskrizzjoni tax-xogħol bid-drittijiet tal-awtur li inti tallega li ġie miksur, inkluż il-URL (jiġifieri, l-indirizz tal-paġna tal-web) tal-post fejn jeżisti x-xogħol bid-drittijiet tal-awtur jew kopja tax-xogħol bid-drittijiet tal-awtur;

0.3. identifikazzjoni tal-URL jew post speċifiku ieħor fuq is-Servizz fejn jinsab il-materjal li inti titlob li qed jikser;

0.4. l-indirizz, in-numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku tiegħek;

0.5. dikjarazzjoni minnek li għandek twemmin in bona fede li l-użu kkontestat mhuwiex awtorizzat mis-sid tad-drittijiet tal-awtur, l-aġent tiegħu, jew il-liġi;

0.6. dikjarazzjoni minnek, magħmula taħt piena ta' falz, li l-informazzjoni ta' hawn fuq fl-avviż tiegħek hija preċiża u li inti sid id-drittijiet tal-awtur jew awtorizzat li taġixxi f'isem is-sid tad-drittijiet tal-awtur.

Tista' tikkuntattja lill-Aġent tad-Drittijiet tal-Awtur tagħna permezz ta' email fuq [protett bl-email].

19. Rappurtar ta' Żbalji u Feedback

Tista' tagħtina jew direttament fuq [protett bl-email] jew permezz ta’ siti u għodod ta’ partijiet terzi b’informazzjoni u feedback dwar żbalji, suġġerimenti għal titjib, ideat, problemi, ilmenti, u kwistjonijiet oħra relatati mas-Servizz tagħna (“Feedback”). Inti tirrikonoxxi u taqbel li: (i) m'għandekx iżżomm, takkwista jew tasserixxi xi dritt ta' proprjetà intellettwali jew dritt ieħor, titolu jew interess fi jew fir-Feedback; (ii) Il-kumpanija jista' jkollha ideat ta' żvilupp simili għar-Feedback; (iii) Ir-rispons ma fihx informazzjoni kunfidenzjali jew informazzjoni proprjetarja mingħandek jew minn kwalunkwe parti terza; u (iv) Kumpanija m'hija taħt l-ebda obbligu ta' kunfidenzjalità fir-rigward tar-Feedback. Fil-każ li t-trasferiment tas-sjieda lill-Feedback ma jkunx possibbli minħabba l-liġijiet obbligatorji applikabbli, inti tagħti lill-Kumpanija u lill-affiljati tagħha dritt esklussiv, trasferibbli, irrevokabbli, bla ħlas, sottoliċenzjabbli, illimitat u perpetwu għall-użu ( inkluża tikkopja, timmodifika, toħloq xogħlijiet derivattivi, tippubblika, tqassam u tikkummerċjalizza) Feedback bi kwalunkwe mod u għal kwalunkwe skop.

20. Links għal Web Sites Oħra

Is-Servizz tagħna jista 'jkun fih links għal siti web jew servizzi ta' partijiet terzi li mhumiex proprjetà ta 'jew ikkontrollati minn Everest Cast.

Everest Cast m'għandu l-ebda kontroll fuq u ma jassumi l-ebda responsabbiltà għall-kontenut, il-politiki tal-privatezza, jew il-prattiki ta 'kwalunkwe websajt jew servizzi ta' partijiet terzi. Aħna ma niġġustifikaw l-offerti ta 'xi waħda minn dawn l-entitajiet/individwi jew il-websajts tagħhom.

Pereżempju, it-Termini ta 'Użu deskritti nħolqu bl-użu ta' PolicyMaker.io, applikazzjoni tal-web b'xejn biex tiġġenera dokumenti legali ta 'kwalità għolja. Il-ġeneratur tat-Termini u l-Kundizzjonijiet ta' PolicyMaker huwa għodda b'xejn faċli biex tużah għall-ħolqien ta' mudell ta' Termini ta' Servizz standard eċċellenti għal websajt, blog, ħanut tal-kummerċ elettroniku jew app.

INTI TIRRIKONOXXI U TAQBEL LI L-KUMPANIJA MA GĦANDEX TKUN RESPONSABBLI JEW RESPONSABBLI, DIRETTAMENT JEW INDIRETTAMENT, GĦAL KWALUNKWE ĦSARA JEW TELF IKKAWŻATI JEW ALLLEGATI LI JIĠI KKAWŻATI MINN JEW B'KONNESSJONI MA' L-UŻU TA' JEW SFIDENZIJA FUQ KWALUNKWE SERVIZZ TA' DAWK SERVIZZ TA' TAJJEB. PERMEZZ TA' KULL SITI WEB JEW SERVIZZI TA' PARTI TERZI.

NGĦIDKOM BIL-QAĦĦA BIEX TAQRA IT-TERMINI TA' SERVIZZ U POLITIKA TA' PRIVATEZZA TA' KWALUNKWE WEBSITI JEW SERVIZZI TA' PARTI TERZI LI INTI ŻUR.

21. Ċaħda ta' Garanzija

DAWN IS-SERVIZZI HUMA PROVVUTI MILL-KUMPANIJA FUQ BAŻI “KIF INHI” U “KIF DISPONIBBLI”. KUMPANIJA MA TAGĦMEL L-EBDA RAPPREŻENTAZZJONIJIET JEW GARANZIJI TA 'KULL TIP, ESPRESSI JEW IMPLICITI, DWAR L-OPERAZZJONI TAS-SERVIZZI TAGĦHOM, JEW L-INFORMAZZJONI, KONTENUT JEW MATERJALI INKLUŻI FIHOM. INTI TAQBEL ESPRESSAMENT LI L-UŻU TIEGĦEK TA' DAWN IS-SERVIZZI, IL-KONTENUT TAGĦHOM, U KWALUNKWE SERVIZZI JEW OĠĠETTI MIKSUBA MINNNA HUWA GĦAR-RISKJU UNIKA TIEGĦEK.

LA KUMPANIJA U L-KUN PERSUNA ASSOĊJATA MAL-KUMPANIJA MA TAGĦMEL XI GARANZIJA JEW RAPPREŻENTAZZJONI FIR-RISPETT TAL-KOMPLETITÀ, SIGURTÀ, AFFIDABILTÀ, KWALITÀ, EŻATEŻJONI, JEW DISPONIBBILTÀ TAS-SERVIZZI. MINGĦAJR MA LI LIMITA DAWK TA' QED Tqabbel, LA KUMPANIJA U Lanqas Ħadd ASSOĊJAT MAL-KUMPANIJA JIRRAPPREŻENTA JEW JIGGARARANZI LI IS-SERVIZZI, IL-KONTENUT TAGĦHOM, JEW KWALUNKWE SERVIZZI JEW OĠĠETTI MIKSUBA PERMEZZ TAS-SERVIZZI SE JKUNU PREĊATTI, MHUX KORRETTIBBLI, KORRETTIBBLI, KORRETTIBBLI, KORRETTIBBLI. , LI IS-SERVIZZI JEW IS-SERVER LI JAGĦMLU DISPONIBBLI HUMA ĦIELES MINN VIRUS JEW KOMPONENTI OĦRAJN TA’ ĦSARA JEW LI IS-SERVIZZI JEW KWALUNKWE SERVIZZI JEW OĠĠETTI MIKSUBA PERMEZZ TAS-SERVIZZI GĦANDHOM JILĦĦU L-ĦTIĠIET TIEGĦEK JEW.

KUMPANIJA B'DAN TIĊĦAD GĦALL-GARANZIJI KOLLHA TA' KULL TIP, KEMM ESPLIĊI JEW IMPLICITI, STATUTArji, JEW MOD IEĦOR, INKLUŻI IMMA MHUX LIMITATI GĦAL KWALUNKWE GARANZIJI TA 'KUMMERĊJABILITÀ, NUQQAS TA' KIS, U ADATTAZZJONI GĦAL GĦAN PARTIKOLARI.

DAK TA' TĦEJN MA JINFLUQ L-EBDA GARANZIJA LI MA JISTGĦU JIĠI ESKLUŻI JEW LIMITATI TAĦT IL-LIĠI APPLIKABBLI.

22. Limitazzjoni tar-Responsabbiltà

Ħlief KIF PROJBIT MILL-LIĠI, INTI SER IŻŻOMMA LILNA U L-UFFIĊJALI, DIRETTURI, IMPJEGATI U AĠENTI TAGĦNA MINĦAĦA GĦAL KWALUNKWE DANNI INDIRETTI, PUNITTIVI, SPEĊJALI, INĊIDENTALI, JEW KONSEKWENZJALI, MADANKULA, TIRRIĦA (INKLUŻI L-Avukati U L-ESKENZI U L-ESKENZI TA' KULL DANNI INDIRETTI, PUNITTIVI, SPEĊJALI, INĊIDENTALI, JEW KONSEKWENZJALI. TA’ LITIGAZZJONI U ARBITRAĠĠ, JEW FIL-PROĊESSA JEW DWAR APPELL, JEKK IKUN, KEMM JIĠI ISTITUTIZZAT JEW LITIGAZZJONI JEW ARBITRAĠĠ JEW LE), KEMM F’AZZJONI TA’ KUNTRATT, NEGLIĠENZA, JEW AZZJONI TORZJUŻA OĦRA, JEW LI JIRRIĦLU MINN AKKONSTIJONI JEW MA’ KONnessjoni, INKLUŻ MINGĦAJR LIMITAZZJONI KWALUNKWE TALBA GĦAL KORRIMENT PERSONALI JEW DANNU TAL-PROPRJETÀ, LI JIRRIŻAW MINN DAN IL-FTEHIM U KWALUNKWE VOLOLAMENT MINNEK TA' KWALUNKWE LIĠIJIET, STATUTI, REGOLI, JEW REGOLAMENTI FEDERALI, STATUTALI, JEW LOKALI, ANKE JEKK IL-KUMPANIJA GĦANDEK GĦANDEK SUSSESSIBBILTÀ TA' PREVVIŻJONI. ĦSARA. Ħlief KIF PROJBIT MILL-LIĠI, JEKK HEMM ISSAB RESPONSABBILTÀ MILL-PARTI TAL-KUMPANIJA, SE JIĠI LIMITAT GĦALL-AMMONT MĦALLSA GĦALL-PRODOTTI U/JEW SERVIZZI, U TAĦT L-EBDA ĊIRKOSTANZA MA JKUN HEMM DANNI KONSEKWENZJALI JEW PUNITTIVI. XI STATI MA JĦALLUX L-ESKLUŻJONI JEW LIMITAZZJONI TA’ DANNI PUNITTIVI, INĊIDENTALI JEW KONSEKWENZJALI, GĦALhekk IL-LIMITAZZJONI JEW ESKLUŻJONI TA’ QABEL JISTGĦU MA JAPPLIKAX GĦALIK.

23. terminazzjoni

Nistgħu nitterminaw jew nissospendu l-kont tiegħek u nipprojbixxu l-aċċess għas-Servizz immedjatament, mingħajr avviż minn qabel jew responsabbiltà, taħt id-diskrezzjoni unika tagħna, għal kwalunkwe raġuni tkun xi tkun u mingħajr limitazzjoni, inkluż iżda mhux limitat għal ksur tat-Termini.

Jekk tixtieq ttemm il-kont tiegħek, tista' sempliċement tieqaf tuża s-Servizz.

Id-dispożizzjonijiet kollha tat-Termini li min-natura tagħhom għandhom jibqgħu ħajjin mit-terminazzjoni għandhom jibqgħu ħajjin mit-terminazzjoni, inklużi, mingħajr limitazzjoni, dispożizzjonijiet ta’ sjieda, ċaħdiet ta’ garanzija, indennizz, u limitazzjonijiet ta’ responsabbiltà.

24. Governattiv Liġi

Dawn it-Termini għandhom jiġu rregolati u interpretati skont il-liġijiet tan-Nepal, liema liġi li tirregola tapplika għal ftehim mingħajr ma jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-kunflitt tal-liġi tiegħu.

In-nuqqas tagħna li ninfurzaw kwalunkwe dritt jew dispożizzjoni ta’ dawn it-Termini mhux se jitqies bħala rinunzja għal dawk id-drittijiet. Jekk xi dispożizzjoni ta' dawn it-Termini titqies bħala invalida jew mhux infurzabbli minn qorti, id-dispożizzjonijiet li jifdal ta' dawn it-Termini jibqgħu fis-seħħ. Dawn it-Termini jikkostitwixxu l-ftehim kollu bejnietna fir-rigward tas-Servizz tagħna u jissostitwixxu u jissostitwixxu kwalunkwe ftehim preċedenti li seta' kellna bejnietna rigward is-Servizz.

25. Bidliet fis-Servizz

Aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw jew nemendaw is-Servizz tagħna, u kwalunkwe servizz jew materjal li nipprovdu permezz tas-Servizz, fid-diskrezzjoni unika tagħna mingħajr avviż. Aħna ma nkunux responsabbli jekk għal xi raġuni parti mis-Servizz kollu jew parti ma tkunx disponibbli fi kwalunkwe ħin jew għal kwalunkwe perjodu. Minn żmien għal żmien, nistgħu nirrestrinġu l-aċċess għal xi partijiet tas-Servizz, jew is-Servizz kollu, għal utenti, inklużi utenti reġistrati.

26. Emendi Għat-Termini

Nistgħu nemendaw it-Termini fi kwalunkwe ħin billi npoġġu t-termini emendati fuq dan is-sit. Hija r-responsabbiltà tiegħek li tirrevedi dawn it-Termini perjodikament.

L-użu kontinwu tiegħek tal-Pjattaforma wara l-istazzjonar tat-Termini riveduti jfisser li taċċetta u taqbel mal-bidliet. Inti mistenni li tiċċekkja din il-paġna ta' spiss sabiex tkun konxju ta' kwalunkwe tibdil, peress li jorbot lilek.

Billi tkompli taċċessa jew tuża s-Servizz tagħna wara li kwalunkwe reviżjoni ssir effettiva, taqbel li tkun marbut bit-termini riveduti. Jekk ma taqbilx mat-termini l-ġodda, m'intix aktar awtorizzat li tuża s-Servizz.

27. Rinunzja U Separabbiltà

L-ebda rinunzja mill-Kumpanija ta’ kwalunkwe terminu jew kundizzjoni stipulata fit-Termini ma għandha titqies bħala rinunzja ulterjuri jew kontinwa ta’ tali terminu jew kundizzjoni jew rinunzja ta’ kwalunkwe terminu jew kundizzjoni oħra, u kwalunkwe nuqqas tal-Kumpanija li tasserixxi dritt jew dispożizzjoni taħt It-termini m'għandhomx jikkostitwixxu rinunzja għal tali dritt jew dispożizzjoni.

Jekk xi dispożizzjoni tat-Termini tinżamm minn qorti jew tribunal ieħor ta' ġurisdizzjoni kompetenti bħala invalida, illegali, jew mhux infurzabbli għal kwalunkwe raġuni, tali dispożizzjoni għandha tiġi eliminata jew limitata sal-limitu minimu b'tali mod li l-bqija tad-dispożizzjonijiet tat-Termini jkomplu bis-sħiħ. forza u effett.

28. Rikonoxximent

BIL-TUŻA SERVIZZ JEW SERVIZZI OĦRA PROVVDUTI MINNNA, TIRRIKONOXXU LI QRAD DAWN IT-TERMINI TA' SERVIZZ U TAQBEL LI TKUN MARBUT MINNHOM.

29. Ikkuntattjana

Jekk jogħġbok ibgħat ir-rispons, il-kummenti, u t-talbiet tiegħek għal appoġġ tekniku bl-email: [protett bl-email].

forma